ד”ר גדעון שיכמן הצטרף כשותף מנהל בקרן ההון סיכון קטליסט, מקבוצת ההשקעות קוקרמן. שיכמן ישמש כמנהל השקעות הון סיכון ופרייווט אקוויטי בתחומי הטכנולוגיה.

The Marker

Continue Reading ד”ר גדעון שיכמן הצטרף כשותף מנהל בקרן ההון סיכון קטליסט, מקבוצת ההשקעות קוקרמן. שיכמן ישמש כמנהל השקעות הון סיכון ופרייווט אקוויטי בתחומי הטכנולוגיה.